OVERVIEW

A Linamarnál hisszük, hogy diverzifikált gyártóként a termékeinkkel lendületet adunk a gépeknek, a munkának, a mozgásnak és az életnek. A "Power to Perform" cégünk mottója. A jövőt lendületbe hozni számunkra azt jelenti, ahogyan a környezetünk szempontjából fenntartható jövőről, munkavállalóinkról, beszállítóinkról és közösségeinkről gondolkozunk. Az egyedülálló Stepping Stool kultúránk, olyan alapvetően meghatározó jegyekre épül, mint a Teljesítmény, Tisztelet, Egyensúly, Törődés, amelyek alátámasztják a tulajdonosi szemlélettel, egyenlőséggel, jótékonysággal és az vezetéssel kapcsolatos nézeteinket Learn more about how we are powering futures

Vezérigazgatói üzenet

Our Stepping Stool Philosophy is the foundation for everything we do at Linamar, including our commitment to Sustainability. Linda Hasenfratz

KÖRNYEZETI STRATÉGIA

A hivatalos vállalati Környezetvédelmi Eljárásunkat Linamar "Zöld" Environmental Policy Statement Elkötelezettségnek hívják, mely 2010-ben jött lére. Globálisan szabályozza a gyárainkat, hogy megfeleljenek a nemzetközileg elismert ISO14000 környezeti szabványnak, ösztönzi az energia megtakarítást, a természeti erőforrások használatának csökkentését az összes létesítményben és kiemeli az elkötelezettségünket a környezetbarát termékek fejlesztése iránt. A környezetgazdálkodási programunk a Stepping Stool kultúránk elemeire épül, mint például a Törődés és Tisztelet, ezáltal biztosítva az innovatív "Zöld" technológiák fejlesztését a vevőink számára, betartva vagy túlteljesítve az idevonatkozó jogszabályokat és folyamatosan kutatva a lehetőségeket az ökológiai lábnyomunk minimalizálásra lehetőség szerint.

VEZETÉS

Noha az ESG kockázati tényezőinek felismerése fontos, nem elég. Megfelelő felügyelet a vezetőségi és igazgatósági szinteken, valamint a hatékony eljárások és gyakorlatok kulcsfontosságú tényezők a kockázati tényezők megannyi variációjának hatékony kezelésében. Vezetőségünk és annak minden bizottsága kiemelten figyel a reputációs kockázat felelősségére. Igazgatóságunk humánerőforrás- és vállalatirányítási bizottsága („HRCG bizottság”) kiemelten felügyeli a vállalat megközelítését az ESG ügyek kapcsán, amely magában foglalja az ESG-vel kapcsolatos legfontosabb irányelvek átnézését is. Learn more about Governance

A Megfelelés Kultúrája

A Linamarnál a jólmenő üzlet az etikus viselkedés kultúrán alapul. Fontosnak tartjuk az integritást és az átláthatóságot.

A Linamar névtelen etikai jelentési forródrótja

A Linamar Ethicspointon keresztül (1-888-294 5496 vagy linamar.ethicspoint.com), a munkavállalók és a külső partnerek anonim és bizalmas kérdéseket tehetnek fel, vagy panaszt tehetnek számlázás, belső ellenőrzés vagy etikai problémák kapcsán.