VEZETÉS


Noha az ESG kockázati tényezőinek felismerése fontos, nem elég. Megfelelő felügyelet a vezetőségi és igazgatósági szinteken, valamint a hatékony eljárások és gyakorlatok kulcsfontosságú tényezők a kockázati tényezők megannyi variációjának hatékony kezelésében. Vezetőségünk és annak minden bizottsága kiemelten figyel a reputációs kockázat felelősségére. Igazgatóságunk humánerőforrás- és vállalatirányítási bizottsága („HRCG bizottság”) kiemelten felügyeli a vállalat megközelítését az ESG ügyek kapcsán, amely magában foglalja az ESG-vel kapcsolatos legfontosabb irányelvek átnézését is. Ezek az irányelvek és eljárások biztosítják a gyakorlataink átláthatóságát, és általánosságban véve a partnerekkel - beleértve a döntéshozókat és a befektetőket - folytatott konzultáció révén kerültek kidolgozásra.

A HRCG bizottsága negyedévente felülvizsgálja a jelentős környezetvédelmi és folyamatbiztonsági kérdéseket is a vállalat irányelveinek betartásának biztosítása érdekében. Ez magában foglal belső és külső szakértők rendszeres jelentéseit a Linamar előrehaladásáról a csökkentési és hatékonysági célok elérése felé, valamint a jelentős események jelentésének nyomon követését és megoldását vállalatszinten. A HRCG bizottság támogatja az igazgatótanácsot a közpolitikai trendek és a környezetvédelmi kérdések beazonosításában, értékelésében és nyomon követésében, amelyek befolyásolhatják a vállalat üzleti tevékenységét és teljesítményét. Ezen kívül áttekintik és ajánlásokat fogalmaznak meg a Linamar vállalati felelősségvállalásával és hírnév kezelésével kapcsolatos stratégiáira vonatkozóan.

Az igazgatósági tanács számos irányelvet és eljárást tett közzé, amelyek útmutatást nyújtanak a Linamar ESG-hez kapcsolódó tevékenységeivel kapcsolatban, ezek évente frissítésre kerülnek.

Ezek az alábbiakat tartalmazzák:


Áttekinti a bevezetett intézkedéseket és a kulcsfontosságú erőforrásokat, amelyek a Linamar gyáregységei által érintett egyénekkel és közösségekkel való pozitív kapcsolat kialakítására irányulnak. A fent említett Munkavállalói Emberjogi Kódex alapján az Igazgatóság gondoskodott arról, hogy bizonyos alapvető jogok és értékek alapozzák meg munkavállalóinkkal fennálló kapcsolatunkat, ideértve a következőket:

 • Munkakörülményekre vonatkozó alapkódex
 • A fiatal munkavállalók felvételére vonatkozó szabályokat tartalmazza és biztosítja, hogy a Linamar beszállítói láncában nincs gyermekmunka
 • A munkavállaló joga a veszélyes munka megtagadására

Munkaidőre vonatkozó megkötések és túlóra kifizetést illető jogok

 • A diszkrimináció és zaklatás tilalma
 • A diszkrimináció és zaklatás tilalma

A vezetőség kitűzte motiváló célként, hogy az összes Linamar létesítmény megszerezze a megadott szabványosított környezeti menedzsment rendszer tanúsítványát. A Linamar eddig 61 telephelyén szerezte meg az ISO-140001 szabványt. Az ISO-14001 meghatározza a Linamar környezeti menedzsment rendszereinek kereteit, és kritériumokat határoz meg a vezetés, a tervezés, a támogatás, a gyártás, a teljesítményértékelés, a dokumentáció, az auditok és a fenntarthatóság javítása terén. A HRCG bizottság áttekinti a kiemelt jelentőségű auditokat, vizsgálatokat és jelentéseket, amelyek az ISO-14001 menedzsment rendszer részét képezi, a belső partnerek, valamint a külső környezetvédelmi és fenntarthatósági tanácsadók, nevezetesen a GHD Environmental Services ajánlásait figyelembe véve.

Ennek keretében a Linamar beruházott fenntartható termékkutatásba és az igazgatósági tagok bónuszának egy részét közvetlenül a terület bizonyos céljainak eléréséhez kötötte. Kérjük, olvassa el a vállalat éves vezetői információs körlevelét, amelyben áttekintheti ezeket a célokat és hatásukat a Stepping Stool juttatási struktúránkra.

Végezetül, a Linamar igazgatótanácsa foglalkozik a tulajdon kockázatának csökkentésére irányuló stratégiák kidolgozásával, amelyek figyelembe veszik a szélsőséges időjárási eseményeket, például árvizeket, szélviharokat, földrengéseket és egyéb időjárási jelenségeket, amelyek katasztrofális pusztítást okozhatnak a létesítményeiben vagy beszállítói létesítményei számára. Hasonlóképpen, ezek a kockázatértékelési stratégiák az éghajlattal kapcsolatos különféle kockázatokat és lehetőségeket is figyelembe veszik, amelyeket a vállalat rövid-, közép-, és hosszú távon beazonosított, és operatív munkaterveket készít a kezelésükre. Tekintettel az éghajlati különbségekre a Linamar létesítményeinél, a Vállalat globális tulajdonkockázat-ellenőrzési programot tart fenn, amely magában foglalja a kockázatértékelést és az mérséklési stratégiákat, többek között a vállalat beruházásait, stratégiáit és pénzügyi tervezetét érintő környezeti veszélyeket.

AAz vezetőség szintjén alapvető fontosságú az üzleti sztenderdekre és a hírnév kockázati tényezőkre való odafigyelés a cég működéséhez. Vezérigazgatósági csoportunk (ideértve a vezérigazgatót, a pénzügyi igazgatót, a fő jogtanácsost, a technológiai vezérigazgatót és az elnököt/COO-t) elkötelezett ezen kritikus kérdésekkel kapcsolatban, és rendszeresen felméri és határoz az üzleti szabványok és gyakorlatok, a hírnévkockázat-kezelés, az ügyfélkapcsolatok és a termékfejlesztések kapcsán.

Fenntarthatóság szempontból a SEG megvizsgálja a Linamar éghajlattal és társadalmi problémákkal kapcsolatban üzleti kockázatnak való kitettségét és ezek hatását az alábbiak hatékonyságára és eredményességére:

 • Tevékenységek
 • A pénzügyi kimutatások megbízhatósága és integritása
 • A törvényeknek és rendeleteknek, az irányelveknek, eljárásoknak és a szerződéseknek való megfelelés
 • A tulajdon védelme egy etikus szervezeti kultúrán belül.

A Linamar kiegyensúlyozott üzleti megközelítésével összhangban, a vállalkozás egészére kiterjedő kockázat- és ellenőrzés felmérési gyakorlatok felkérik és beépítik a munkavállalók szakértelmét és betekintését a szervezet minden területéről és szintjéről. Arra törekszünk, hogy folyamatosan javítsuk a vállalati kockázatkezelést önként:

 • A kockázati rugalmasság, a kockázati kedv és a kockázatkezelés integrációjának felmérése a kulcsfontosságú döntési folyamatokban
 • Vezetőségi tulajdonos tagok kijelölése a fő kockázatok kezelésére és csökkentésére, ideértve az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat is
 • Az információk integrálása a stratégiai tervezési folyamatunkba és a vállalati kockázatértékelési tevékenységekbe
 • Új, globálisan elfogadott ESG mérési és közzétételi eszközök bevezetése.

Míg az irányvonalat az Igazgatóságunk határozza meg, és a SEG testesíti meg, az egész szervezetre kivetítjük ennek fontosságát. Gondoskodunk arról, hogy munkatársaink részt vegyenek az üzleti sztenderdekkel és kultúrával kapcsolatos képzésen, hangsúlyozva minden egyes munkavállalónk fontosságát a vevők kiszolgálásában és a vállalat partnerei iránt tartozó felelősségének kezelésében.

A Senior Executive Group („SEG”) ezeket az üzleti sztenderdeket és kulturális irányokat saját védett Globális Irányítási rendszerén (GOS) keresztül kommunikálja. A 2000-es évek elején létrehozott GOS megerősíti irányításunkat azáltal, hogy felügyeli az irányelveink és folyamataink szabványosítását azok kiadásának, jóváhagyásának és alkalmazásának szempontjából. Tartalmazza az idevágó kérdéseket, a felülvizsgálatokat és a karbantartást. Lehetővé teszi, hogy folyamatosan felülvizsgáljuk az összes olyan irányelvet és eljárást, amely a munkavállalókat a napi döntéseik és tevékenységük során irányítja. Ezenkívül következetes irányelveket és folyamatokat biztosít az eljárások létrehozására és kezelésére. A GOS kezdeményezésünket a SEG, valamint etikai, megfelelési és jogi ügyek szakemberei hozták létre, valamennyi vállalati funkció és üzletág támogatásával és elkötelezettségével. A munkavállalókat arra ösztönzzük, hogy lépjenek kapcsolatba a House of Policies-vel, ha olyan eljárással találkoznak, amely nehézen érthető, elavult, az új vagy frissített törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatosan hiányzik információ, kulturálisan tapintatlan, vagy az adott régióra vagy üzleti egységre nem alkalmazható.

A megfelelés kultúrája

A Linamarnál a jólmenő üzlet az etikus viselkedés kultúrán alapul. Fontosnak tartjuk az integritást és az átláthatóságot. Ezek az értékek elkerülhetetlenül formálják azokat a döntéseket, amelyeket szervezetként hozunk, azetikai és magatartási kódexünk iránymutatása alapján. Kódexünk számos kritikus témával foglalkozik beleértve, de nem kizárólag:

 • Az összeférhetetlenség kerülése
 • Brandünk és jó hírnevünk megőrzése, valamint a vállalatunk vagyonának, információinak és szellemi tulajdonának védelme
 • Ajándékok és juttatások elfogadása.

Minden munkavállaló, beleértve a biztonsági személyzetet, a beszállítóinkat, szállítóinkat, közösségi partnereinket, az igazgatótanácsunk tagjait, valamint a Linamar SEG tagjait, osztják a személyes és szakmai integritás iránti elkötelezettségüket. A kódex évente frissül és megosztásra kerül és elérhető a vezetőség által kiküldött körlevélben.

A Linamar névtelen etikai jelentési forródrótja

A Linamar Ethicspointon keresztül (1-888-294 5496 or linamar.ethicspoint.com,)a munkavállalók és a külső partnerek anonim és bizalmas kérdéseket tehetnek fel, vagy panaszt tehetnek számlázás, belső ellenőrzés vagy etikai problémák kapcsán.