Lendületbe hozzuk a jövőt


A Linamarnál hisszük, hogy diverzifikált gyártóként a termékeinkkel lendületet adunk a gépeknek, a munkának, a mozgásnak és az életnek. A "Power to Perform" cégünk mottója. A jövőt lendületbe hozni számunkra azt jelenti, ahogyan a környezetünk szempontjából fenntartható jövőről, munkavállalóinkról, beszállítóinkról és közösségeinkről gondolkozunk. Az egyedülálló Stepping Stool kultúránk, olyan alapvetően meghatározó jegyekre épül, mint a Teljesítmény, Tisztelet, Egyensúly, Törődés, amelyek alátámasztják a tulajdonosi szemlélettel, egyenlőséggel, jótékonysággal és az vezetéssel kapcsolatos nézeteinket, amelyek mind a partnereink érdekeit szolgálják. A Linamar régóta prioritásként kezeli az ESG (környezeti, társadalmi és kormányzati) ügyeket és jó úton járunk, hogy jobban kommunikáljuk és nyilvánosságra hozzuk ezeket a témákat egy kidolgozott stratégia alapján. Az alábbiakban többet megtudhat arról, hogyan kezeljük a társadalmat érintő környezeti kockázatokat és lehetőségeket a vállalat menedzsment struktúráján belül, miként állítunk elő olyan termékeket, amelyek egy jobb holnapot teremtenek, hogyan védjük munkavállalóink életét és egészségét, és hogyan vesszük ki aktívan a részünket a közösségépítésből, amelyben élünk és dolgozunk.

Vezérigazgatói üzenet

Kedves Partnereink, a fenntarthatóság a jövőbeni növekedés alapvető eleme a Linamar számára, hiszen cégként tudjuk, hogy a siker megköveteli, hogy a rövid távú győzelmeken túllássunk. Ez az oka annak, hogy a Stepping Stool sikerfilozófiánk egyensúlyra törekszik az üzlet pillérei között, azáltal, hogy:

STEPPING STOOL
CORE VALUES
LEADERSHIP BEHAVIOURS
GOAL

  • Preferált beszállítók
  • Vonzó munkáltatók és
  • Elsőszámú befektetés vagyunk.
Ugyanakkor a befektetők folyamatos növekedésével egyre nagyobb igény mutatkozik új megközelítésekre az átláthatósággal és az információszolgáltatással kapcsolatban. A világ legnagyobb befektető cégei elvárják, hogy nyilvánosan közzétegyük, hogy miként szolgáljuk a közösségünk érdekeit és mit teszünk a környezeti lábnyomunk minimalizálása érdekében. A szilárd szervezeti kultúránktól vezérelve, a kezdetektől fogva elkötelezettek vagyunk a környezetünk, valamint a jótékonysági és közösségi kezdeményezések iránt, azonban felismertük, hogy valószínűleg többet is tehetnénk az erőfeszítéseink kommunikálása érdekében. Ezen felismerés szem előtt tartásával alakítottuk ki a weboldalunk alábbi részét, a Környezetvédelmi, Társadalmi és Kormányzati (ESG) programunkra fókuszálva, konkrét példákon keresztül bemutatva azt.

Az alábbi példákon keresztül szemléltetjük, hogy a Fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk hogyan jelenik meg számos módon cégünk életében, különösképpen a termékeink esetében a felelős dizájnválasztás által, szem előtt tartva a biztonságot és környezettudatosságot, a beszállítóinkkal való kapcsolatunkban, abban, ahogyan védjük a munkavállalóinkat, valamint ahogyan a helyi közösségek életébe bekapcsolódunk. Aktívan részt veszünk az ESG-vel kapcsolatos kockázatok, valamint a környezeti és társadalmi kihívások kezelésében. Az embereink elkötelezettségével és tőke ráfordítással hatékony és fenntartható termelést hozunk létre, valamint kivesszük a részünk a szén-dioxid kibocsátás csökkentésében és felismerjük a hatékony irányítás fontosságát az ESG ügyekben a felsővezetőség szintén.

Ilyen időkben, amikor az éghajlat változási és társadalmi kockázatok folyamatosan az újságok címlapján vannak, a Linamar innovatív és előretekintő vállalatként betöltött pozíciója lehetővé teszi, hogy kihívásokat lássunk magunk előtt nehézségek helyett. A könnyen alkalmazkodó gyártási bázisunk és egyedülálló kultúránk vezetővé tesz minket a növekedés terén, pozitív hatást gyakorolva a partnereinkre és környezetünkre. A fentiek figyelembe vételével, a Linamar a termékfejlesztés során olyan kreatív megoldásokat keres a partnerek számára, amelyek csökkentik az ökológiai lábnyomot és minimalizálják a környezeti hatásokat. A munkavállalóink tekintetében egy olyan inkluzív és szolgáltatás orientált kultúra előmozdítására törekszünk, mely által kiküszöbölhetjük a hiányosságokat és azokra a potenciális munkavállalókra támaszkodunk, akik hagyományosan nem tartoznak a gyártás területhez.

Ez fokozottan igaz a Linamar nemek közötti diverzitás terén tett erőfeszítéseire, különösen a fiatal nők érdeklődésének felkeltésére a STEM területek kapcsán (tudomány, technológia, mérnöki terület, matematika). A fentiek lehetővé tették, hogy vezetői pozíciót vegyünk fel a kanadai ipari vállalatok körében.

Tisztában vagyunk azzal, hogy nem elég ezeken a kezdeményezéseken dolgozunk, arra is hangsúlyt kell fektetnünk, hogy hogyan mérjük a sikereinket ezeken a területeken. Ezért nemrégiben úgy döntöttünk, hogy bevezetjük a Fenntarthatósági Számviteli Szabványügyi Testület („SASB”) lényegességi modelljét a környezetre tett hatásunkkal kapcsolatos pénzügyi mutatóink és eredményeink közzététele céljából. A környezeti és szén-dioxid kibocsátási eredmények közzétételének számos módja közül, mint például a TCFD, a GRI, stb., úgy véljük, hogy a SASB képes olyan összehasonlítási alap létrehozására, amely megfelel a partnereink számára. A bevezetés során arra törekszünk, hogy olyan adatokat tegyünk közzé, amelyek a legmagasabb értéket képviselik a befektetőink számára, és tükrözik a Linamar folyamatos fejlődését a hulladékcsökkentés, az energiahatékonyság, valamint az egészség és biztonság javítása terén. Ahol a SASB szabvány nem fedi le a partnereink valamelyik fő érdekeltségi területét, törekszünk kiegészítő iránymutatásokkal alátámasztani a szükséges információkat. Ahogy korábban említettük, ez bizonyos szempontból új a Linamar számára, ezért jelentős erőforrások és új rendszerek kiépítése szükséges, hogy az összes szükséges adatot közzé tudjuk tenni. Éppen ezért, eleinte nem minden SASB elem lesz elérhető, de reméljük, hogy idővel folyamatosan bővíteni tudjuk a közzétételeink körét. Mint ahogyan mindannyian, mi is egy fenntarthatóbb jövő felé szeretnénk haladni, ahol a cél nem a tökéletesség, hanem a fejlődés.

Az Senior Executive Group nevében köszönetet mondok munkatársainknak azért, hogy megosztották történeteiket, fényképeiket és meglátásaikat a beszámoló elkészítéséhez. A Linamar munkatársai arra törekszenek, hogy fenntartható jövőt alakítsunk ki az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások terén, a vállalati jótékonyságunkon keresztül támogatott projektekben és a napi működésünkben. Arra bátorítok mindenkit, hogy mélyüljenek el a jövő érdekében tett erőfeszítéseinkben.

Linda Hasenfratz,
CEO